Termíny skúšok

Termín skúšky dňa: 9.11.2017

1. M. Fabo
2. S. Macháčová
3. M. Chalás

 

Termín skúšky dňa: 30.11.2017

1. M. Jašová
2. T. Rondošová

V deň termínu skúšky je žiak povinný dostaviť sa do sídla autoškoly o 7,45 hod. a priniesť so sebou svoj doklad totožnosti.

 

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva z týchto častí:

  1. Skúška z predpisov o cestnej premávke, ktorá je vykonávaná formou testu (27 otázok) s časovým limitom 20 minút
  2. Skúška z vedenia motorového vozidla:
    • na autocvičisku s časovým limitom 10 minút
    • v podmienkach cestnej premávky s trvaním minimálne 25 minút
Read honest hostgator review and make your decision to choose the best web hosting.
Autoškola PROGRES PN s.r.o., Krajinská cesta 3. 921 01 Piešťany.