Legislatíva

  • Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
  • Vyhláška MDPaT SR 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o autoškolách
  • Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci
  • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
  • Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Read honest hostgator review and make your decision to choose the best web hosting.
Autoškola PROGRES PN s.r.o., Krajinská cesta 3. 921 01 Piešťany.