Čo ponúkame

Naša autoškola ponúka

 • výcvik žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia sk. B, teda VP na osobný automobil (vodičský kurz)
 • individuálne vodičské kurzy
 • kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia, ktorí dlhšiu dobu nejazdili, alebo z iného dôvodu si potrebujú  obnoviť vodičské zručnosti
 • možnosť platby za vodičský kurz v splátkach bez navýšenia
 • bezplatné zapožičanie učebných pomôcok
 • zabezpečenie kurzu poskytovania prvej pomoci

Učebné osnovy vodičských kurzov vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré sú pre autoškoly záväzné. Vodičský kurz pre sk. B môže byť podľa týchto osnov realizovaný v troch variantoch.

Obsah osnov vodičských kurzov pre skupinu B

1. variant (výcvik s použitím automobilového trenažéra a náhradnej výcvikovej plochy)

 • 32 hod. výučba teórie
 • 4 hod. výcvik na automobilovom trenažéri
 • 4 hod. výcvik s vozidlom na náhradnej výcvikovej ploche
 • 6 hod. kombinácia výcviku s vozidlom na náhradnej výcvikovej ploche a v premávke
 • 24 hod. výcvik s vozidlom v premávke (3 hod. s prívesným vozíkom)
 • 1 hod. praktická údržby

2. variant (výcvik s použitím automobilového trenažéru a autocvičiska)

 • 32 hod. výučba teórie
 • 4 hod. výcvik na automobilovom trenažéri
 • 4 hod. výcvik s vozidlom na autocvičisku
 • 6 hod. kombinácia výcviku s vozidlom na autocvičisku a v premávke
 • 24 hod. výcvik s vozidlom v premávke (3 hod. s prívesným vozíkom)
 • 1 hod. praktická údržby

3. variant (výcvik s použitím autocvičiska + jazdy v premávke)

 • 32 hod. výučba teórie
 • 8 hod. výcvik s vozidlom na autocvičisku
 • 6 hod. kombinácia výcviku s vozidlom na autocvičisku a v premávke
 • 24 hod. výcvik s vozidlom v premávke (3 hod. s prívesným vozíkom)
 • 1 hod. praktická údržby

Vzhľadom k skutočnosti, že v priebehu záverečnej skúšky z vedenia motorových vozidiel je zo strany skúšobných komisárov venovaná zvýšená pozornosť jazde na autocvičisku, javí sa vodičský kurz vo variante č. 3 ako najvhodnejší. Z tohto dôvodu ponúka naša autoškola práve tento variant vodičského kurzu, pri ktorom žiak absolvuje až 38 hod. výcviku (jázd) v motorovom vozidle.

Read honest hostgator review and make your decision to choose the best web hosting.
Autoškola PROGRES PN s.r.o., Krajinská cesta 3. 921 01 Piešťany.